Prezentacija

25. septembra je održana prezentacija ženama romske i egipćanske populacije. Cilj prezentacije je bio da se upoznaju sa projketom, radom, edukacijama i radionicama. Na naš poziv se trenutno odazvalo 19 žena, ali i zbog situacije sa koronavirusom to je bilo dovoljno. Prezentacija je bila uspješna, djevojke su zadovoljne i zainteresovane za rad i edukaciju. Na […]

Read More »

Posjet Talumu

U cilju projekta za socijalno i ekonomsko osnaživanje žena pripadnica romske i egipćanske populacije, 24. septembra smo posjetili naselje Talum u Beranama da bi smo imali uvid u zainteresovanost žena za buduće radionice i edukacije. Dogovoren je sastanak 25. septembra, kako bi ih detaljno uputili u dalji rad.

Read More »

Razumijevanje i osporavanje nacionalističkog ekstremizma – Zapadni Balkan i pitanje Kosova

Prethodnu godinu ponovno je obilježio porast nestabilnosti na Zapadnom Balkanu. Te obuhvaćaju proteste, koji su u toku u Srbiji i Bosni i Hercegovini, sve veće tenzije na granicama, sankcije na strane proizvode i zatvaranje prodavnica i nesankcionirano nasilje prema novinarima. Svi ti faktori predstavljaju značajnu prepreku ekonomiji, demokratskim procesima, blagostanju pojedinaca kao i procesu pristupanja […]

Read More »

Korupcija u doba karantina

Od decembra 2018 godine, Epeka Crna Gora sa velikim uspjehom učestvuje u Erasmus+ programu “Fighting Corruption – Expanding the Union” (Borba protiv korupcije – širenje Unije” Nakon inicijalnog sastanka u Prizrenu u martu 2019, zajedno sa našim partnerima smo realizovali dva treninga za mlade: Maribor i Niš, dok je susret u Sarajevu nažalost odložen uslijed […]

Read More »

Sastanak u Beranama

12.2.2020 je u Centru za socijalni rad u Beranama održan sastanak multidisciplinarnog tima u vezi dječjeg prosjačenja. Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad, policije, sudstva, Centra za mentalno zdravlje, Opštine Berane, NVO sektora kao predstavnici obrazovnih institucija. EPEKA Montenegro je takođe je učestvovala na sastanku. Tamo je predstavila projekat Ministarstva za vanjske poslove Republike […]

Read More »

EPeKa susret na Kosovu

Za NVO Epekom je izuzetno uspješan vikend. Ponosni smo da možemo saopštiti da je u Peći, EPeKA Montenegro više nego uspješno izvela prvu od mnogobrojnih aktivnosti u sklopu međunarodnog projekta Understanding and Resisting Nationalist Extremism – the Western Balkans and the Question of Kosovo. (Razumijevanje i otpor nacionalističkom ekstremizmu – Zapadni Balkan i pitanje Kosova), […]

Read More »

Regional Forum: Youth Regional Compact for Europe Network

https://docs.google.com/forms/d/1ZYrkPO7FFzDiFk1sf1GACxp7Hpfn137XJxotTm0mX4M/viewform?ts=5d9749f2&edit_requested=true&fbclid=IwAR1c99jfuo4AWUFT9tYUD3oioMaogXEpyH1090z90uL8-EXALo5PTVCgrLk The Regional Youth Compact for Europe project partners invites you to apply for the Thematic Forum: Youth in the region: seeking strategic responses to meet the challenges of demography and labour market trends, which will be held on the 7th of November 2019 in Priština.

Read More »

EPeKa & Erasmus+ dani 2019

12. oktobar 2019 od 10.00 do 13.00Radomira Mitrovića 10, Berane Udruženje EPEKA Crna Gora vas poziva da s nama proslavite Erasmus+ dane 2019. Naša proslava bit će u subotu, 12. oktobra 2019, u Beranama.

Read More »

Trening “Otpornost zajednice na nasilni ekstremizam”

Trening se održava u Beranama od 22 – 24. jula, 2019. u okviru regionalnog projekta ,,Zajednice na prvom mjestu – Pokretanje hub-a organizacija civilnog društva koji će se baviti pitanjem nasilnog ekstremizma – od prevencije do reintegracije” Projekat sprovodi ,,Forum MNE” u saradnji sa Centrom za pravne građanske inicijative iz Albanije, organizacijom Nada i domovi […]

Read More »