DRUGI SASTANAK SA RODITELJIMA- “SIGURNO BEZ NASILJA”

U sklopu projekta “Sigurno bez nasilja”, aktivnost koja je uspješno sprovedena u okviru drugog kvartala jeste sastanak sa roditeljima. Sastanak sa roditeljima održan je 4. avgusta. Radionicu je održao koordinator Zoran Dabetić, a glavne teme sastanka su bile vršnjačko nasilje i povjerenje u institucije koje se bore protiv vršnjačkog nasilja, sa posebnim akcentom na porast […]

Read More »

DEMONSRATIVNA RADIONICA 2- “SIGURNO BEZ NASILJA”

Održana je druga demonstrativna radionica predviđena projekom “Sigurno bez nasilja”, koji je finansiran od strane američke organizacije Ph International. Druga radionica je bila posvećena rješavanju vršnjačkog nasilja, a učesnici su bili podijeljeni u tri grupe. Prva grupa imala je zadatak da riješii konflikt između njihovih drugarica koje su bile u sukobile zbog školskih uniformi. Druga […]

Read More »

DEMONSTRATIVNA RADIONICA 1 – “SIGURNO BEZ NASILJA”

U sklopu projekta “Sigurno bez nasilja”, koji je finansiran od strane američke organizacije Ph International, članovi NVO Epeka MNE organizovali su dvije demonstrativne radionice sa djecom. Na prvoj radionici, u uvodnom dijelu, Zoran Dabetić je upoznao učesnike/ce sa projektom a zatim je uslijedila prezentacija koju je vodila Tamara Simonović, studentkinja francuskog jezika i volonterka naše […]

Read More »

NOVI PROJEKAT- U SUSRET RAVNOPRAVNOSTI- PODRŠKA ŽENAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE

NOVI PROJEKAT NVO EPEKA MNE počinje sa realizacijom projekta “U SUSRET RAVNOPRAVNOSTI- PODRŠKA ŽENAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE”, koji finansira Opština Berane. Problem inkluzije pripadnika RE populacije u društvene procese i uopšte u zajednicu predstavlja jedan od gorućih problema u Beranama, gdje RE populacija zauzima značajan dio među cjelokupnim stanovništvom. Nemogućnost pripadnika RE populacije za […]

Read More »

OSMA EDUKATIVNA RADIONICA SA PREDSTAVNICOM SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BERANE – “SIGURNO BEZ NASILJA”

Danas je održana još jedna edukativno-interaktivna radionica sa Katarinom Stojanović iz NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane, u sklopu projekta “Sigurno bez nasilja”, sa učenicima i učenicama iz OŠ “Radomir Mitrović”. Održana je radionica edukativno-interaktivnog karaktera na temu verbalnog nasilja. Nasilje koje je zastupljeno već u ranom uzrastu, naročito u osnovnim […]

Read More »

SEDMA EDUKATIVNO RADIONICA SA PREDSTAVNICOM SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BERANE – “SIGURNO BEZ NASILJA”

Danas je održana edukativno-interaktivna radionica sa Katarinom Stojanović iz NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane, u sklopu projekta “Sigurno bez nasilja”. Radionica je održana sa učenicima i učenicama iz OŠ “Vukašin Radunović”. Održana je radionica edukativno-interaktivnog karaktera na temu verbalnog nasilja. Nasilje koje je zastupljeno već u ranom uzrastu, naročito u […]

Read More »

ŠESTA EDUKATIVNA RADIONICA SA INSPEKTORKOM- “SIGURUNO BEZ NASILJA”

Danas je održana radionica u OŠ “25. maj”- Rožaje, u sklopu projekta “Sigurno bez nasilja” koji finansira PH International. Djeca su imala priliku da prisustvuju stručnom predavanju inspektorke Gordane Bubanja Ivanović. Kroz grupni rad pređeno je 6 oblasti: 1. Šta treba prijaviti policiji? 2. Šta ne prijaviti policiji? 3. Primjeri primjernog ponašanja djece u odnosu […]

Read More »