17. RADIONICA ESORE PROJEKTA

Socijalno preduzetništvo se bavi prepoznavanjem i rješavanjem društvenih problema:

• isključenost
• siromaštvo
• nezaposlenost
• inkluzija

Socijalno preduzetništvo, vještine koristi za postizanje društvenih i ekoloških ciljeva za društvo. Socijalno peduzetništvo se bori za obogaćivanje društva, praktikuju socijalnu pravdu, pomaže ljudima i zadovoljava društvene potrebe, stimuliše društvene promjene, stvara praktične i inovativne pristupe.

Organizacioni oblik socijalnog preduzetništva može biti profitno i neprofitno orijentisan, ali glavni cilj socijalnog preduzetništva jeste društvena promjena, odnosno dobrobit društva.

Izdvojili smo 5 dimenzija socijalnog preduzetništva:

• socijalna misija
• socijalna promjena
• socijalna inovacija
• peduzetnički duh
• ličnost

Završili smo 17.radionicu ESORE projekta. 🕊

#esore #epeka_montenegro #epeka_slovenia #vladarepublikeslovenije #ministarstvozazunanjezadeverepublikaslovenia