19. RADIONICA ESORE PROJEKTA

19. radionica ESORE projekta je završena. 🕊

Digitalna/kompjuterska pismenost je vještina koja se izdvojila u 21. vijeku. Svjesni smo da se društveni razvoj kreće u pravcu digitalizacije društva što zahtijeva sve veće znanje i pristup. Digitalna/kompjuterska pismenost obuhvata rad i korišćenje osnovnih kompjuterskih funkcija.

Učesnice trebaju da steknu osnovni nivo znanja i vještina kako bi samostalno mogle da obave radnje korišćenja digitalnih informacija koje su veoma važne za njihov posao, školu, fakultet, porodicu, zajednicu, kao i lični razvoj učesnica. Velika potreba dolazi i od strane tržišta rada, koje zahtijeva stručnost, upotrebu i usluge digitalizacije, kao i mogućnost da će većina poslova zahtijevati osnovni stepen digitalne pismenosti.💻

Cilj radionice je da učesnice osposobi i unaprijedi da se uspješno prilagode digitalizovanom radnom okruženju, da elektronski komuniciraju i koriste bazične funkcije (pronalaženje informacija, obrada, korišćenje i prezentovanje informacija), radi boljeg zapošljavanja učesnica. 🖥

#esore #epeka_montenegro #epeka_slovenia #vladarepublikeslovenije #ministarstvozazunanjezadeverepublikaslovenia