20. RADIONICA ESORE PROJEKTA

20. radionica ESORE projekta je završena. 🕊

Nastavili smo obuku na 👩🏻‍💻

Osnovni nivo znanja koji želimo da postignemo podrazumijeva:

• Pronalaženje bitnih informacija na kompjuteru (Internetu)
• Obrada informacija
• Korišćenje dobijenih podataka
• Razmjena informacija
• Rad na kompjuterskim programima: Word, PP, Excel

#esore #epeka_montenegro #epeka_slovenia #vladarepublikeslovenije #ministarstvozazunanjezadeverepublikaslovenia