Agencija za sprečavanje korupcije- zoom predavanje

Danas smo imali čast da nam predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) direktorica Jelena Perović i Goran Durutović, održe predavanje o njihovom načinu rada u borbi protiv korupcije. 
Takođe smo imali primjere dobre prakse, koje su nam predočili i objasnili predstavnici ASK. 
Bilo je veoma inspirativno i edukativno predavanje.