Fokus grupa- Zajedno jačamo romsku kulturu

📍Zajedno jačamo romsku kulturu

💙Početak radionice/fokus grupa

❤️Prezentacija projekta

💚Upoznavanje sa grupom

💙Ilzaganje ciljeva projekta i diskusija sa učesnicama

❤️Očekivanja od grupe

💚Očekivanja od projekta

💙Podizanje svijesti o očuvanju tradicije, kulture i jezika