MEĐUNARODNI DAN ROMA

Zar ne zaslužujemo svi jednake šanse? Svi zaslužujemo bolji život, bez obzira na boju kože, vjeroispovjest i nacionalnost. Sva djeca zaslužuju mirno i bezbrižno djetinjstvo. Omogućimo našoj djeci bolje sjutra!  SREĆAN DAN ROMA!  NVO Epeka MNEProjekat Esore, finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova, Slovenija

Read More »

Radionica: “Kako digitalno doba utiče na život i ponašanje mladih”

Predstavnice NVO EPEKA MNE (Belma Muratović i Stela Zejnilović) prisustvovale su  predavanju “Kako digitalno doba utiče na život i ponašanje mladih”, koje organizuje NVO Centar kreativnih vještina. Svjesni smo da mediji utiču na razvoj mladih i to negativno. Do zaključka smo došli da danas internet uključuje brutalan sadržaj i uznemiravanje na društevnim mrežama koje svakodnevno […]

Read More »

Prezentacija “Registra nameta”

Na današnjoj prezentaciji “Registra nameta” koju je organizovao SCC (Secretariat to the Competitiveness Council of Montenegro) u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja CG i Ministarstvom finansija i socijalnog staranja predstavli su portal Registra nameta. Cilj Registra nameta je da se centralizuju podaci o nametima koji se naplaćuju u CG, kako na državnom tako i na […]

Read More »

Program socijalne aktivacije za jednakost, za zapošljavanje, za žene, za Romkinje

Saradnice NVO EPEKA MNE, Belma Muratović i Stela Zejnilović, učestvovale se u online programu socijalne aktivacije za jednakost, za zapošljavanje, za žene, za Romkinje, koji sprovodi udruženje EPEKA, Maribor.  Cilj programa socijalne aktivacije jeste jačanje kompetencija kod Romkinja i približavanje Romkinja tržištu rada. NVO EPEKA MNEPROJEKAT ESORE, finansiran od strane Ministrstva vanjskih poslova, Slovenija

Read More »

Radionica: Običajno pravo, društveni običaji i tradicija

Običajno pravo, društveni običaji i tradicija Uticaj na ženu i porodicu u Crnoj Gori Predstavnice Belma Muratović i Stela Zejnilović imale su čast da u ime Epeke MNE prisustvuju radionici koju je organizovala NVO Centar za razvoj kreativnih vještina.  Za predstavnice ovo je bila veoma značajna prilika u kojoj su imale mogućnost da razmijene mišljenja […]

Read More »

Predrasude i stereotipi

Manjinske grupacije su na meti predrasudnih i stereotipnih stavova zbog svog položaja u odnosu na većinu. Takvi stavovi su temelj diskriminacije. Zašto su predrasude i stereotipi štetni? Ovo su negativni i najčešće pogrešni stavovi koji su usmjereni na određenog pojedinca ili grupu ljudi o kojoj uglavnom malo znamo i koji su drugačiji od nas. Ovakva […]

Read More »

NLB program podrške za žene u biznisu

Danas su predstavnice NVO Epeka Montenegro Belma Muratović i Stela Zejnilović imale zadovoljstvo da prisustvuju online konferenciji koju je organizovala NLB banka u Crnoj Gori, na temu “NLB program podrške za žene u biznisu”.   Cilj programa je da oslobodi potencijal preduzetnica omogućavajući im pristup finansijama i znanju potrebnim za rast poslovanja. NLB – Nova […]

Read More »