Nacionalni ekstremizam- Zapadni Balkan i pitanje Kosova

Naučno-istraživačko udruženje za umjetnost, kulturno-obrazovne programe i tehnologiju “EPEKA” Montenegro u saradnji sa JU Dom učenika i studenata Berane ima za cilj implementaciju, drugog po redu Erasmus+ projekta pod nazivom “National extremism” koji će se održati u periodu od 09.07.2021. godine do 15.07.2021. godine.
Učesnici ovog međunarodnog projekta dolaze iz sljedećih zemalja: Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo, Rumunija, Velika Britanija, Kipar, Njemačka i Crna Gora.