Završnica projekta “Zajedno jačamo romsku kulturu”, prezentacija kataloga na romskom jeziku

Iz činjenice da romski jezik, u Crnoj Gori, iako zastupljen, nije službeni jezik, proizilazi čitav niz problema koji se odražavaju na svakodnevni život Roma kod nas.

Zbog postizanja sveukupnog poboljšanja položaja, odnosno smanjenja jaza koji i dalje postoji između pripadnika romske i egipćanske populacije i većinskog stanovništva važno je raditi na uključivanju Roma u svaku sferu života, pa tako i kulturnu. Opšta promocija romskog jezika najbolji je okvir za zaštitu istog, jer gubitak jezika svakako može voditi i ka gubitku pripadnosti i asimilaciji, te je stoga zaštita romskog jezika jedan od značajnijih mehanizama koji direktno ili indirektno štiti i druge aspekte života Roma.

Usled nedostatka prevedenih materijala, Romi često nemaju priliku da čitaju na svom jeziku, kao ni da ga koriste izvan svoje zajednice. Posledice toga su svakako primjetne kroz činjenicu da su Romi najmarginalizovanija manjinska nacionalna zajednica u Crnoj Gori, a kulturne aktivnosti svakako predstavljaju značajnu oblast za promociju romskog jezika.

Koliko je rašireno nedovoljno poznavanje istorije i kulture samih Roma, toliko je i njima, usled neuključenosti u svakodnevna kulturna dešavanja, kulturna baština naše zemlje potpuna nepoznanica. Tim povodom, Epeka je kroz ovaj projekat radila na uzajamnoj razmjeni znanja, iskustava i informacija o kulturi i jeziku.

Postavku Polimskog muzeja, koju čini impozantna zbirka artefakata koji svjedoče o životu u raznim razdobljima istorije, predstavili smo ciljnoj grupi našeg projekta kroz prevedeni katalog i organizovani obilazak muzeja.

Katalog ovog tipa, prvi put je preveden na romski jezik u sklopu ovog projekta jačanja romske kulture i time je napravljen značajan iskorak u osnaživanju mladih Roma i Romkinja da se uključe u društvene tokove života i kreiranju pozitivnih promjena u romskoj zajednici.

Posebnu zahvalnost dugujemo Elvisu Beriši, osnivaču Romske organizacije mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca”, koji je preveo cjelokupan sadržaj kataloga i time učinio dio istorije naše zemlje dostupnim svim govornicima romskog jezika.UnosWrite toAa