Da li znate šta je MICS istraživanje?

Istraživanje Višestrukih pokazatelja – MICS

Istraživanje Višestrukih pokazatelja – MICS je međunarodni program istraživanja domaćinstva razvijen od strane UNICEF-a. MICS obezbjeđuje podatke koji se odnose na položaj djece i žena, kao i ključne indikatore koji prate razvoj zemlje prema milenijumskim ciljevima razvoja, evropskim integracijama i drugim nacionalnim i međunarodnim strategijama. Odnosno prikupljaju se statistički pouzdani i međunarodno uporedivi podaci po nizu pokazatelja u oblastima zdravlja, obrazovanja, zaštite djece, materijalne deprivacije.

Istraživanje Višestrukih pokazatelja (MICS) u Crnoj Gori i istraživanje Višestrukih pokazatelja za romska naselja u Crnoj Gori su sprovedena 2018. godine od strane Zavoda za statistiku Crne Gore – MONSTAT. Finansijsku i tehničku pomoć pružio je UNICEF i UN u Crnoj Gori. 

To je peto MICS istraživanje na teritoriji Crne Gore i većina prikupljenih podataka može da se poredi sa prethodnim rundama istraživanja. U istraživanje je bilo uključeno oko 7.000 domaćinstava, uključujući sva romska domaćinstva, u naseljima gdje ima preko 10 romskih domaćinstava. 

MICS istraživanje je veoma značajno za romsku populaciju. Dobijamo veliki broj informacija koje su nam od koristi da pružimo bolju pomoć romskoj populaciji!

https://www.unicef.org/montenegro/statistički-pregled-romska-populacija

NVO EPEKA MNE
PROJEKAT ESORE, finansiran od strane Ministrstva vanjskih poslova, Slovenija