DEMONSRATIVNA RADIONICA 2- “SIGURNO BEZ NASILJA”

Održana je druga demonstrativna radionica predviđena projekom “Sigurno bez nasilja”, koji je finansiran od strane američke organizacije Ph International.

Druga radionica je bila posvećena rješavanju vršnjačkog nasilja, a učesnici su bili podijeljeni u tri grupe. Prva grupa imala je zadatak da riješii konflikt između njihovih drugarica koje su bile u sukobile zbog školskih uniformi.

Druga grupa bila je angažovana u pomaganju žrtvi nasilja unutar svoje grupe.

Treća grupa trebala je da osmisli kreativnu reklamu za borbu protiv nasilja.

Nakon završenih zadataka, uslijedilo je prezentovanje zadataka i diskusija.

#epeka_montenegro #phinternationalcrnagora #sigurnobeznasilja