DRUGI SASTANAK SA RODITELJIMA- “SIGURNO BEZ NASILJA”

U sklopu projekta “Sigurno bez nasilja”, aktivnost koja je uspješno sprovedena u okviru drugog kvartala jeste sastanak sa roditeljima. Sastanak sa roditeljima održan je 4. avgusta. Radionicu je održao koordinator Zoran Dabetić, a glavne teme sastanka su bile vršnjačko nasilje i povjerenje u institucije koje se bore protiv vršnjačkog nasilja, sa posebnim akcentom na porast […]

Read More »

DEMONSRATIVNA RADIONICA 2- “SIGURNO BEZ NASILJA”

Održana je druga demonstrativna radionica predviđena projekom “Sigurno bez nasilja”, koji je finansiran od strane američke organizacije Ph International. Druga radionica je bila posvećena rješavanju vršnjačkog nasilja, a učesnici su bili podijeljeni u tri grupe. Prva grupa imala je zadatak da riješii konflikt između njihovih drugarica koje su bile u sukobile zbog školskih uniformi. Druga […]

Read More »

DEMONSTRATIVNA RADIONICA 1 – “SIGURNO BEZ NASILJA”

U sklopu projekta “Sigurno bez nasilja”, koji je finansiran od strane američke organizacije Ph International, članovi NVO Epeka MNE organizovali su dvije demonstrativne radionice sa djecom. Na prvoj radionici, u uvodnom dijelu, Zoran Dabetić je upoznao učesnike/ce sa projektom a zatim je uslijedila prezentacija koju je vodila Tamara Simonović, studentkinja francuskog jezika i volonterka naše […]

Read More »

OSMA EDUKATIVNA RADIONICA SA PREDSTAVNICOM SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BERANE – “SIGURNO BEZ NASILJA”

Danas je održana još jedna edukativno-interaktivna radionica sa Katarinom Stojanović iz NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane, u sklopu projekta “Sigurno bez nasilja”, sa učenicima i učenicama iz OŠ “Radomir Mitrović”. Održana je radionica edukativno-interaktivnog karaktera na temu verbalnog nasilja. Nasilje koje je zastupljeno već u ranom uzrastu, naročito u osnovnim […]

Read More »

SEDMA EDUKATIVNO RADIONICA SA PREDSTAVNICOM SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BERANE – “SIGURNO BEZ NASILJA”

Danas je održana edukativno-interaktivna radionica sa Katarinom Stojanović iz NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane, u sklopu projekta “Sigurno bez nasilja”. Radionica je održana sa učenicima i učenicama iz OŠ “Vukašin Radunović”. Održana je radionica edukativno-interaktivnog karaktera na temu verbalnog nasilja. Nasilje koje je zastupljeno već u ranom uzrastu, naročito u […]

Read More »

ŠESTA EDUKATIVNA RADIONICA SA INSPEKTORKOM- “SIGURUNO BEZ NASILJA”

Danas je održana radionica u OŠ “25. maj”- Rožaje, u sklopu projekta “Sigurno bez nasilja” koji finansira PH International. Djeca su imala priliku da prisustvuju stručnom predavanju inspektorke Gordane Bubanja Ivanović. Kroz grupni rad pređeno je 6 oblasti: 1. Šta treba prijaviti policiji? 2. Šta ne prijaviti policiji? 3. Primjeri primjernog ponašanja djece u odnosu […]

Read More »

SPORTOM PROTIV NASILJA- PROJEKAT “SIGURNO BEZ NASILJA”

Sportom protiv nasilja! Danas je održana aktivnost sportom protiv nasilja, u sklopu projekata “Sigurno bez nasilja”. Sportom protiv nasilja je važan način da se poruči poruka da se nikada ne smije izravno pribjegavati fizičkom ili verbalnom nasilju. Sport može pomoći djeci da nauče da žive zajedno i grade odnose pune razumijevanja i poštovanja drugih. Poruka […]

Read More »

INFORMATIVNO- EDUKATIVNI SASTANAK SA RODITELJIMA- PROJEKAT “SIGURNO BEZ NASILJA”

Danas je sa roditeljima održan informativno-edukativni sastanak o projektu “Sigurno bez nasilja”, o nasilju, o prevenciji nasilja, o važnosti razgovora sa djecom, kao i o psihološkoj pripremi djece za školu. Razgovor sa roditeljima i stručnjacima o prevenciji nasilja među djecom treba da bude otvoren dijalog. Roditelji treba da podijele svoja iskustva i ispričaju svoje priče […]

Read More »