ČETVRTA EDUKATIVNA RADIONICA SA INSPEKTORKOM- PROJEKAT “SIGURNO BEZ NASILJA”

Sa inspektorom Gordanom Bubanja Ivanović održana interaktivna radionica sa u OŠ “Vuk Karadžić”, gdje su učenici/e imali/e mogućnost da čuju o radu policije kad je u pitanju nasilje. Učenici/e su bili podijeljeni po grupama i svako od njih je imao poseban zadatak, putem kojeg su imali mogućnost da na kreativan način odgovore na zadatu temu. Nakon rada u grupama, svaki od predstavnika je imao svoju prezentaciju, a u konačnom je odrađena analiza svih rezultata i dobijene su ključne poruke.

Radionici je prisustvovala Danijela Armuš- programska asistentkinja u monitoring posjeti o realizaciji aktivnosti. Projekat “Sigurno bez nasilja” je finansiran od strane PH International.

#sigurnobeznasilja #epeka_montenegro #phinternationalcrnagora