INFORMATIVNO- EDUKATIVNI SASTANAK SA RODITELJIMA- PROJEKAT “SIGURNO BEZ NASILJA”

Danas je sa roditeljima održan informativno-edukativni sastanak o projektu “Sigurno bez nasilja”, o nasilju, o prevenciji nasilja, o važnosti razgovora sa djecom, kao i o psihološkoj pripremi djece za školu.

Razgovor sa roditeljima i stručnjacima o prevenciji nasilja među djecom treba da bude otvoren dijalog. Roditelji treba da podijele svoja iskustva i ispričaju svoje priče o tome kako su obučili svoju djecu da se nosi sa situacijama u kojima se mogu naći. Stručnjaci mogu da daju smjernice za roditelje u vezi sa načinima na koje oni mogu da pomognu svojoj djeci da se nose sa situacijama u kojima postoji potencijal za nasilje. Takođe, stručnjaci mogu da preuzmu inicijativu i ponude različite programe, obuke i mjere prevencije nasilja koje mogu da pomognu roditeljima da se suoče sa problemom.

#sigurnobeznasilja #phinternational #epekamontenegro