OSMA EDUKATIVNA RADIONICA SA PREDSTAVNICOM SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BERANE – “SIGURNO BEZ NASILJA”

Danas je održana još jedna edukativno-interaktivna radionica sa Katarinom Stojanović iz NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane, u sklopu projekta “Sigurno bez nasilja”, sa učenicima i učenicama iz OŠ “Radomir Mitrović”. Održana je radionica edukativno-interaktivnog karaktera na temu verbalnog nasilja. Nasilje koje je zastupljeno već u ranom uzrastu, naročito u osnovnim školama. Učenici/e su imali/e priliku da nauče koliko je važno razmišljati o osjećanjima drugih kada izgovaramo ružne riječi. Razgovarali smo o važnosti i značaju lijepih riječi. Pisali su sve ružne riječi, uvrede i psovke na papirima koje su izgužvali i bacili, a zadrzali su papire na kojima su napisali pohvale, komplimente, kao i sve lijepe riječi koje čuju od drugih i izgovaraju. Učenici/e su pisanjem, čitanjem, slušanjem i iznošenjem svog mišljenja aktivno učestvovali u radu.

Na kraju smo zajedno izvukli pouke i lekciju današnje radionice- krenimo od sebe, izgovarajmo lijepe riječi, pohvale i pokažimo zahvalnost drugima. Ružne riječi “bacimo” ili, ako iste dobijamo podijelimo sa roditeljima, nastavnicima, psiholozima, organizacijama i institucijama koje nam mogu pružiti pomoć.

#sigurnobeznasilja #epeka_montenegro #phinternationalcrnagora