DEMONSTRATIVNA RADIONICA 1 – “SIGURNO BEZ NASILJA”

U sklopu projekta “Sigurno bez nasilja”, koji je finansiran od strane američke organizacije Ph International, članovi NVO Epeka MNE organizovali su dvije demonstrativne radionice sa djecom.

Na prvoj radionici, u uvodnom dijelu, Zoran Dabetić je upoznao učesnike/ce sa projektom a zatim je uslijedila prezentacija koju je vodila Tamara Simonović, studentkinja francuskog jezika i volonterka naše Organizacije. Tamara je upoznala učesnike/ce s važnošću francuskog jezika, istaknuvši prednosti učenja novog jezika za lični i profesionalni razvoj. Kroz zanimljive priče i primjere, približila je učenicima bogatu francusku kulturu i civilizaciju. Uzevši u obzir da je francuski, jezik koji je zvaničan u brojnim institucijama EU koje se zalažu za mir, međunarodni dijalog, učesnici su imali prilike da nauče par riječi koje pozivaju na slobodu, jednakost, komplementarnost, solidarnost (liberté, égalité, complémentarité, solidarité). Takođe, učesnici/ce su zajedno sa Tamarom analizirali simbol mira i njegovo značenje, sa kojim do sada nisu bili upoznati.

U drugom dijelu radionice, Belma Muratović je vodila vježbu kao demonstrativni prikaz nasilja. Ova interaktivna prezentacija imala je za cilj da na demonstrativni način osvijesti učesnike/ce o različitim oblicima nasilja i njihovim posljedicama ističući važnost prevencije nasilja u društvu.

#epeka_montenegro #phinternationalcrnagora #sigurnobeznasilja