DRUGO EDUKATIVNO PREDAVANJE SA DOKTORICOM- PROJEKAT “SIGURNO BEZ NASILJA”

Danas je uspješno održano drugo edukativno predavanje u okviru projekta “Sigurno bez nasilja” u OŠ “Ržanica”. Gostujući predavač je bila doktorica Nataša Dabetić, ispred Doma Zdravlja. Učenici/ce 5. 6. 7. 8. i 9. razreda su prisustvovali/e radionici i imali/e priliku da se upoznaju sa problemom nasilja sa medicinskog apsekta.

Medicinski aspekti nasilja ogledaju se u najvećem procentu u fizičkim posljedicama koje ono ima po žrtvu, čime se najviše bave ljekari opšte prakse, urgentne medicine i ljekari obducenti/sudski vještaci. Takođe, psihičkim posljedicama nasilja bave se ljekari psihijatri u saradnji sa psiholozima. U zavisnosti od vrste povrede i okolnosti pod kojima su one nastale, donosi se zaključak o ozbiljnosti koju ima po zdravlje oštećenog.

Kroz radionicu obuhvatili smo:

•Definiciju nasilja i oblike nasilja
•Fizičke posljedice: Hematomi (modrice) – kako nastaju, šta predstavljaju, gdje se obično nalaze kada su posljedica nasilja; Prelomi, prostrjelne rane, sjekotine, kako nastaju i ozbiljnost povreda;
•Šta sve podrazumije seksualno nasilje
•Psihičko nasilje na društvenim mrežama i kako se zaštiti od istog.

Predavanju su prisustvovali profesori Milan Golubović i Milutin Čukić, zamjenica direktora Tanja Radunović i pedagoškinja Marija Zečević.

#phinternational #sigurnobeznasilja #epekamontengro