FOLKLOROM PROTIV NASILJA- PROJEKAT “SIGURNO BEZ NASILJA”

U sklopu projekta “Sigurno bez nasilja” održana je aktivnost folklorom protiv nasilja. Folklor je izvor zabave i edukacije za djecu, a može biti i moćno sredstvo za učenje o ljubavi, poštovanju i ne-nasilju. Folklor je jedinstveni način da se ohrabri, ojača i podrži ljubav, empatija i poštovanje prema djeci. Kroz priče, epske pjesme i druge oblike narodnih kazivanja, djeci se mogu pružiti važne poruke o poštovanju razlike, poštovanju drugih i suprotstavljanju svim oblicima nasilja. Kad se djeca uče o anti-nasilnim vrijednostima preko slikovitog jezika folklora, djeca postaju još više spremna da se suoče sa situacijama nasilja.

Neka nas folklor motiviše da podržimo djecu i navijamo za njih, da nikad ne pošaljemo poruku da nasilje bilo koje vrste treba da stekne priznanje ili da je njegovo mjesto u porodici i društvu. Stoga se pridružimo folkloru protiv nasilja i podržimo našu djecu u njihovom putu ka bezbjednijoj budućnosti.

#epeka_montenegro #sigurnobeznasilja #phinternationalcrnagora