Mobilnost omladinskih radnika: Korupcija u javnom sektoru- Maribor, Slovenija

Udruženje EPEKA, soc. Ent., organizovalo mobilnost za omladinske radnike u okviru projekta Borba protiv korupcije – širenje unije. Fokus mobilnosti bio je na korupciji u javnom sektoru.

Naslov mobilne telefonije je Korupcija u javnom sektoru. Mobilnosti su prisustvovala 22 omladinska radnika iz 10 projektnih zemalja (Albanija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Slovenija i Španija).

Aktivnosti po danima:

 1. dan: seminar i simpozijum o korupciji u javnom sektoru; korupcionaška radionica i konferencija za štampu.
 2. dan: pregled dobrih praksi i diskusija o potencijalnim transferima; korupcija i
  krajnje desni pokreti; posjeta lokalnim omladinskim organizacijama.
 3. dan: efekat korupcije na predavanje i diskusiju za mlade; radionica o strategijama
  edukacija mladih o korupciji; posjeta lokalnim dobrim praksama.
 4. dan: priprema kulturnog događaja / javne intervencije; sprovođenje kulturnih događaja;
 5. dan: rad na priručniku; procena mobilnosti i nacrti alata; posjeta lokalnoj kulturnoj
  instituciji.