NOVI PROJEKAT- U SUSRET RAVNOPRAVNOSTI- PODRŠKA ŽENAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE

NOVI PROJEKAT 🎉

NVO EPEKA MNE počinje sa realizacijom projekta “U SUSRET RAVNOPRAVNOSTI- PODRŠKA ŽENAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE”, koji finansira Opština Berane.

Problem inkluzije pripadnika RE populacije u društvene procese i uopšte u zajednicu predstavlja jedan od gorućih problema u Beranama, gdje RE populacija zauzima značajan dio među cjelokupnim stanovništvom. Nemogućnost pripadnika RE populacije za pristup brojnim benefitima koje ima ostatak društva u Beranama, kao što su razne sportske aktivnosti, razne mogućnosti za vođenje zdravih stilova života, te promocija i njegovanje preduzetničkih aktivnosti, direktno ih dovode u inferioran položaj u odnosu na ostale, te ograničavaju njihov napredak na svim nivoima. Njihova isključenost iz kulturnih, sportskih, edukativnih, zdravstvenih, preduzetničkih i svih ostalih mogućnosti direktno dovodi do pogoršanja ionako lošeg stanja među pripadnicima RE populacije. Upravo kroz ovaj projekat se to želi izmijeniti i na neki način doprinijeti rješavanju ovog problema.

Opšti cilj ovog projekta je inkluzija žena RE populacije, njihova edukacija i osnaživanje u oblastima zdravih stilova života, informatička pismenost, radionice za ljudska prava, ravnospravnost i jednakost, koji će imati dugoročne benefite za ciljnu grupu. Ovaj cilj je u direktnoj vezi sa razvojnom vizijom projekta, koja će doprinijeti boljem kvalitetu života žena RE populacije, upravo kroz sve navedene aktivnosti samog projekta, odnosno kroz promovisanje ravnopravnosti, osnaživanje žena u RE populaciji. Osim toga, cilj je i povećati upotrebu inovativnih tehnologija u RE populaciji (informacione i komunikacione tehnologije), radi unaprjeđenja, osnaživanja i smanjenja svih oblika nasilja, kao i obezbjeđivanje zdravih stilova života kroz sportska i reproduktivna prava (polno i reproduktivno zdravlje).

Koordinatori projekta: Belma Muratović i Zoran Dabetić.

#epeka_montenegro #opstinaberane #ususretravnopravnostipodrskazenamaromskeiegipcanskepopulacije