Predrasude i stereotipi

Manjinske grupacije su na meti predrasudnih i stereotipnih stavova zbog svog položaja u odnosu na većinu. Takvi stavovi su temelj diskriminacije.

Zašto su predrasude i stereotipi štetni?

Ovo su negativni i najčešće pogrešni stavovi koji su usmjereni na određenog pojedinca ili grupu ljudi o kojoj uglavnom malo znamo i koji su drugačiji od nas. Ovakva vrsta stavova se teško mijenja i čini da se pojedinac na određen, najčešće negativan način, ophodi prema određenim ljudima. 

Predrasude, stereotipi i diskriminacija su problemi koji je od davnina prisutan u ljudskom društvu.
Pripadnost određenoj grupi ograničava individualnost. Svi pojedinci koji pripadaju nekoj grupi doživljavaju se na isti način.Predrasude iskrivljuju sliku stvarnosti.
Neznanje je temelj predrasuda! 🖐

NVO EPEKA MNE
PROJEKAT ESORE, finansiran od strane Ministrstva vanjskih poslova, Slovenija