Pretty Loud grupa

Pretty Loud je grupa mladih Romkinja koje žele da dokažu da Romi nisu neobrazovani. 

Pogledajte video! 🎖

NVO EPEKA MNE
PROJEKAT ESORE, finansiran od strane Ministrstva vanjskih poslova, Slovenija