PROJEKAT: “SIGURNO BEZ NASILJA”

Nasilje među djecom je zabrinjavajući problem u današnjem društvu. Nasilje među djecom obuhvata sve vrste fizičkog, verbalnog i psihološkog zlostavljanja i napada koji se događaju između djece. To može uključivati ​​ponašanje poput udaraca, čupanja kose, vrijeđanja, ogovaranja, ismijavanja, govor mržnje i ostalih oblika nasilja. Nasilje među djecom može imati dugotrajne posljedice na fizičko i mentalno zdravlje. Nasilje utiče na djecu na različite načine, uključujući poteškoće u učenju, problemi u odnosima, smanjenim samopouzdanjem, strahom i čak depresijom, pa se preporučuje da se roditelji, obrazovni djelatnici i društveni radnici udruže kako bi se suzbilo nasilje među djecom.

Sigurnost bez nasilja kod djece je ključni element za stvaranje zdravog i sigurnog okruženja za svu djecu. To znači da sva djeca trebaju biti zaštićena, te ih treba osnažiti da zaštite same sebe od zlostavljanja i da prijave nasilje. Osim toga, potrebno je stvoriti okruženje u kojem će djeca biti u stanju da izražavaju svoja mišljenja i potrebe bez straha od osuđivanja ili odbacivanja. Takođe je potrebno pružiti podršku i poticaje djeci da rade na rješavanju problema na načine koji ne uključuju nasilje. Osim toga, potrebno je osigurati da djeca razumiju rizike i odgovornosti vezane za nasilje. Konačno, potrebno je osigurati da djeca imaju pristup informacijama koje će ih naučiti kako postupati u situacijama u kojima se pojavljuje nasilje.

Realizacijom projekta “Sigurno bez nasilja” želimo da osnažimo osnovce u oblasti borbe protiv nasilja, poštovanja ljudskih prava, empatije, bezbijednosti i života bez nasilja, kao i da pomenutu populaciju uključimo u sprovođenje zdravih stilova života, koji bi doprinijeli boljem i sigurnijem načinu života naše djece. Osnovna svrha projekta je da doprinese jačanju primarne prevencije, kao jednog od ključnih faktora zaštite djece i adolescenata od nasilja, podizanju svijesti i povezivanju škola, policije, studentskih domova i ustanova socijalne zaštite, djece, roditelja i medija. Osim opšte populacije, uključićemo i romsku djecu i roditelje, kao marginalizovanu grupu u Beranama, Rožajama i Plavu.

#sigurnobeznasilja #phinternational #epekamontenegro