15. RADIONICA ESORE PROJEKTA

15. radionica ESORE projekta je završena. 🕊

Nastavili smo sa radionicom o vještinama koje su potrebne za naše učesnice.

#esore #epeka_montenegro #epeka_slovenia #vladarepublikeslovenije #ministarstvozazunanjezadeverepublikaslovenia