“DREAM” PROJEKAT USPJEŠNO SPROVEDEN U TRANSILVANIJI

Udruženje EPEKA, kao partnerska organizacija na projektu ,,DREAM – Developing a Respectful Europe Against RoMa”, a čiji je glavni organizator Udruženje Romano Pijats Società Cooperativa Sociale ONLUS, projekat finansiran od strane programa ,,Evropa za građane i građanke” – “Europe for citizens”. Uspješno je sproveden sastanak u Unirei i Klužu, u Transilvaniji u Rumuniji. Domaćini ovoga događaja bili su naši partneri sa departmana za međunarodne studije i savremenu istoriju – Fakulteta za istoriju i filozofiju, univerziteta u Klužu. Sastanak je održan 29. maja 2019. godine.

Na sastanku su bili prisutni i partneri iz:

Romano Pijats Società Cooperativa Sociale Onluswww.operanomadi.it

Babes-Bolyai University, Faculty Of History And Philosophy, Department Of International Studies And Contemporary Historywww.ubbcluj.ro

Liberalna Alternativa Za Rosmko Grazhdansko Obedinenie, Bugarska

Savez Roma U Republici Hravatskoj “KALI SARA”www.kalisara.hr

Nvo Prerodba Kičevo, S. Makedonija

IASIS NGO, Grčka, www.iasismed.eu

Asociacion Bienestar Y Desarrollo Španija, www.abd.ong

EPEKA Slovenija, www.epeka.si

EPEKA Srbija, www.epeka.rs