Drugi dan projekta BORBA PROTIV KORUPCIJE- PROŠIRENJE UNIJE


Danas su učesnici imali priliku da na ličnim, ali i primjerima ostalih kolega, uvide i razotkriju  korupciju iz više asepkata, te da se kroz raznovrsne metode upoznaju sa istom
Pošto će naši polaznici, kao perspektivni i društveno aktivni i odgovorni mladi, naići na brojne oblike malverzacija i zloupotrebe moći, zaista pronalazimo za neophodno da ih što bolje pripremimo. 
Aktivnosti koje su predviđene u nastavku dana su obuka samoodbrane, koja će se održati u “Sportskom centru Berane”, kao i kreativna radionica u prirodi.