EDUKATIVNO-PRAKTIČNE RADIONICE, projekat “U susret ravnopravnosti – podrška ženama romske i egipćanske populacije”

U okviru projekta “U susret ravnopravnosti – podrška ženama romske i egipćanske populacije” održane su radionice. Ove edukativno-praktične radionice pružile su uvid u ključne teme ravnopravnosti, ljudskih prava, inkluzije i konkurentnosti. Kroz radionice, učesnice su imale priliku da čuju o razvijanju razumijevanju važnosti ovih principa, stičući praktične vještine i znanje neophodno za postizanje društvene i profesionalne uključenosti. Učesnice su imale priliku da učestvuju u praktičnom dijelu radionica. Učesnice su kroz rad na hamer papirima predstavile ključne teme, doprinoseći kreativnom dijalogu i dodatno produbljujući razumijevanje ravnopravnosti, ljudskih prava, inkluzije i konkurentnosti. Projekat finansira Opština Berane.

#epeka_montenegro #opstinaberane #ususretravnopravnostipodrskazenamaromskeiegipcanskepopulacije