Korupcija u doba karantina

Od decembra 2018 godine, Epeka Crna Gora sa velikim uspjehom učestvuje u Erasmus+ programu “Fighting Corruption – Expanding the Union” (Borba protiv korupcije – širenje Unije”

Nakon inicijalnog sastanka u Prizrenu u martu 2019, zajedno sa našim partnerima smo realizovali dva treninga za mlade: Maribor i Niš, dok je susret u Sarajevu nažalost odložen uslijed novonastale situacije.

Dok se pripremamo za omladinsku razmjenu u Beranama u julu 2020, na kojoj će se okupiti mladi iz Evrope i učiti o štetnosti korupcije, pokrenuli smo novu Facebook stranicu posvećenu promociji ovog projekta. Ovdje ćemo detaljnije upoznati javnost sa gorućim problemom korupcije, kao i obavještavati o razvoju samog projekta. Pratićemo razvoj ovog fenomena u periodu kada se većina ljudskih aktivnosti izmješta u digitalni oblik i analizirati posljedice digitalizacije u kontekstu sprječavanja korupcije. Takođe, u pripremi je novi web sajt www.corruption.si posvećen ovom projektu.

https://www.facebook.com/fightcorruptioninWesternBalkans