Nacionalni ekstremizam, Maribor

EPEKA MNE je u Mariboru prisustvala radionicama i predavanjima na temu nacionalnog ekstremizma.

Opis nije dostupan.

Bilo je sjajno iskustvo i zabavno druženje. Razmijenili smo svoja iskustva i mišljenja na datu temu.

Opis nije dostupan.

Posjetili smo prvu u Evropi romsku kafanu – “Romani kafenova”. 🤩