NLB program podrške za žene u biznisu

Danas su predstavnice NVO Epeka Montenegro Belma Muratović i Stela Zejnilović imale zadovoljstvo da prisustvuju online konferenciji koju je organizovala NLB banka u Crnoj Gori, na temu “NLB program podrške za žene u biznisu”.  

Cilj programa je da oslobodi potencijal preduzetnica omogućavajući im pristup finansijama i znanju potrebnim za rast poslovanja.

NLB – Nova Ljubljanska banka
NLB Banka AD Podgorica
Slovenian Ministry of Foreign Affairs / Ministrstvo za zunanje zadeve RS
Stefan Simončić
Jera Lorenci
Belma Muratović
Stela Zejnilović
Veleposlaništvo Podgorica

NVO EPEKA MNE
PROJEKAT ESORE, finansiran od strane Ministrstva vanjskih poslova, Slovenija