Početni sastanak – Prizren, Kosovo

Predstavnici Udruženja EPEKA, soc. Ent., učestvovali su na početnom sastanku projekta Borba protiv korupcije – širenje Unije.

Centralne tačke TPM-a bile su definisanje sporazuma o unutrašnjem partnerstvu i raspodjela u skladu sa procjenama troškova koje je svaki partner pripremio za svaku aktivnost u kojoj će biti uključen. Konzorcijum je formirao upravni odbor koji će takođe uspostaviti procedure komunikacije i upravljanja. Konzorcijum je takođe pripremio detaljniju strategiju širenja i detaljne planove evaluacije aktivnosti i projekta kao takvog na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i nivou EU. Predstavljen je i raspravljen preliminarni izbor učesnika u mobilnosti. Početni nacrti priručnika (trenutno istražene najbolje prakse, metode rada i strategije aktiviranja mladih) predstavljeni su partnerima, koji su ocijenili i dopunili nacrte nakon TPM-a.

Borba protiv korupcije je Erasmus + projekat, koji će biti domaćin sljedećih aktivnosti: dva transnacionalna projektna sastanka (ovaj sastanak i ceremonija zatvaranja u septembru 2020), tri mobilnosti omladinskih radnika (Maribor, Slovenija u junu 2019, Niš, Srbija u septembru ili oktobru 2019) i Sarajevo, BiH u martu 2020.) i jedna razmjena mladih (Berane).