Posjeta Talumu

U cilju projekta za socijalno i ekonomsko osnaživanje žena pripadnica romske i egipćanske populacije, 24. septembra smo posjetili naselje Talum u Beranama da bismo imali uvid u zainteresovanost žena za buduće radionice i edukacije.

Dogovoren je sastanak 25. septembra, kako bi ih detaljno uputili u dalji rad.