PREDAVANJE “ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA”- PROJEKAT “U SUSRET RAVNOPRAVNOSTI- PODRŠKA ŽENAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE”

U okviru projekta “U susret ravnopravnosti- podrška ženama romske i egipćanske populacije”, održano je stručno predavanje o zdravim stilovima života sa Danijelom Armuš. 🌟 Predavanje je bilo izuzetno korisno i informativno za naše učesnice. Tokom predavanja, naglasak je stavljen na nekoliko ključnih tema, uključujući mentalno zdravlje, reproduktivno zdravlje, prevencija bolesti, higijenu i brak. 🧠🩷 Dijalog je omogućio razmjenu važnih informacija i razumijevanje specifičnih potreba ove zajednice. Cilj je bio osnažiti žene Romkinje da se brinu o svom zdravlju, te ih podstaknuti da donesu pozitivne promjene u svojim životima. 💪✨

#epeka_montenegro #epeka_slovenia #opstinaberane #ususretravnopravnostipodrskazenamaromskeiegipcanskepopulacije