Radionica: “Kako digitalno doba utiče na život i ponašanje mladih”

Predstavnice NVO EPEKA MNE (Belma Muratović i Stela Zejnilović) prisustvovale su  predavanju “Kako digitalno doba utiče na život i ponašanje mladih”, koje organizuje NVO Centar kreativnih vještina.

Svjesni smo da mediji utiču na razvoj mladih i to negativno. Do zaključka smo došli da danas internet uključuje brutalan sadržaj i uznemiravanje na društevnim mrežama koje svakodnevno štete djeci i mladima.

Moramo zaštititi djecu od rizika na internetu, otvoriti oči roditeljima da razgovaraju sa svojom djecom i naučiti kako djeca da budu bezbjedna na internetu.

NVO EPEKA MNE
PROJEKAT ESORE, finansiran od strane Ministrstva vanjskih poslova, Slovenija