Radionica: Običajno pravo, društveni običaji i tradicija

Običajno pravo, društveni običaji i tradicija

Uticaj na ženu i porodicu u Crnoj Gori

Predstavnice Belma Muratović i Stela Zejnilović imale su čast da u ime Epeke MNE prisustvuju radionici koju je organizovala NVO Centar za razvoj kreativnih vještina. 

Za predstavnice ovo je bila veoma značajna prilika u kojoj su imale mogućnost da razmijene mišljenja i da nauče nešto novo.

NVO EPEKA MNE
PROJEKAT ESORE, finansiran od strane Ministrstva vanjskih poslova, Slovenija