ROMSKA HIMNA

“Zajedno jačamo romsku kulturu”

Sa našim učesnicama učile smo i prevodile romsku himnu “Đelem Đelem”.

Prevod romske himne možete pročitati ⬇️🎷🥁🎶

Idem, idem na daleki put
I upoznajem srećne Rome
O Romi odakle ste,
Sa šatorom pokraj srećnih puteva?

O Romi, O narode romski

Imao sam nekada veliku porodicu,
Ali Crne legije su ih ubile
Pođite sa mnom Romi iz cijeloga svijeta

Za Rome su putevi otvoreni
Sada je vrijeme, ustanite Romi svi,
Dići ćemo se visoko ako se potrudimo

O Romi, O narode romski”