Sastanak u Beranama

12.2.2020 je u Centru za socijalni rad u Beranama održan sastanak multidisciplinarnog tima u vezi dječjeg prosjačenja. Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad, policije, sudstva, Centra za mentalno zdravlje, Opštine Berane, NVO sektora kao predstavnici obrazovnih institucija.

EPEKA Montenegro je takođe je učestvovala na sastanku. Tamo je predstavila projekat Ministarstva za vanjske poslove Republike Slovenije koji je vezan za zapošljavanje Romkinja i Egipćanki.

Na sastanku je predstavljen https://www.ombudsman.co.me/article.php?id=34187 Protokol o postupanju organa, ustanova i organizacija u Crnoj Gori sa djecom uključenom u život i rad na ulici.