PRVA RADIONICA PROJEKTA “U SUSRET RAVNOPRAVNOSTI- PODRŠKA ŽENAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE”

U okviru implementacije projekta “U susret ravnopravnosti – podrška ženama romske i egipćanske populacije”, održana je prva radionica. Ova radionica označava početak saradnje između projektnog tima i učesnica, te predstavlja ključan korak ka ostvarivanju projektnih ciljeva.

Ciljevi radionice:

1. Predstavljanje projekta: Učesnicama su pružene sveobuhvatne informacije o projektu, uključujući njegovu svrhu, ciljeve, očekivane rezultate i vremenski okvir. Ovo je omogućilo učesnicama da razumiju kontekst projekta i doprinesu njegovom uspjehu.

2. Postavljanje očekivanja: Radionica je poslužila kao prilika za postavljanje jasnih očekivanja i razumijevanja uloge učesnica u projektu. Uslijedila je interaktivna diskusija u kojoj su učesnice imale priliku postaviti pitanja i izraziti svoje stavove i ideje.

Završni dio radionice posvećen je definisanju konkretnih koraka koje će učesnice i projektni tim preduzeti tokom narednih nedelja. Učesnice su motivisane i informisane, a projektni tim je spreman za produktivnu saradnju u narednim fazama.

Radujemo se budućem radu i ostvarivanju pozitivnih promjena u zajednici putem ovog projekta. 🫂

#epeka_montenegro #epeka_slovenia #opstinaberane #ususretravnopravnostipodrskazenamaromskeiegipcanskepopulacije