8. RADIONICA ESORE PROJEKTA

Danas je uspješno održana 8. radionica ESORE projekta. 🕊

Cilj radionice je da se podigne svijest našim učesnicama o ljudskim pravima. Imale su priliku da čuju više o tome šta su to ljudska prava i koja su to prava koja pripadaju njima.

Danas živimo u multikulturnom svijetu, u kojem različiti ljudi na različit način doživljavaju svijet, zato je neophodno da pripremimo naše učesnice na postojanje različitosti i da ih učimo da izbjegnu kulturno nerazmijevanje, kulturni šok i nesporazume sa drugim ljudima.

Cilj ove radionice jeste podsticanje tolerancije, etike brige, slidarnosti i odgovornosti za sopstveno ponašanje kako bi usvojile da je lični sistem vrijednosti temelj pozitivnih odnosa sa drugim ljudima i zajednicom. Na ovaj način omogućavamo našim učesnicama razvoj i napredovanje, razvijanje svijesti o različitosti, o toleranciji prema različitosti, kritička svijest, otvoren stav prema drugima, zainteresovanost, oslobađanje predrasuda, stereotipa, uvažavanje individualnih karakteristika, potreba, interesovanja.

🧕🕵️‍♀️👩‍🦽🧑🏻‍🦯👭👩🏼‍🦰

Detaljna obrada tema:

• ljudska prava
• ravnopravnost
• diskriminacija
• tolerancija
• multikulturalizam
• predrasude
• stereotipi

Za kraj radionice imale su priliku da pogledaju kratke dokumentarce. 💻

#esore #epeka_montenegro #epeka_slovenia #vladarepublikeslovenije #ministarstvozazunanjezadeverepublikaslovenia