Design your job

19. – 29. 7. 2022

Novi Sad, Srbija

EPEKA Crna Gora je poslala svoje učesnike na trening, kojeg je organizirala partnerska organizacija Res Polis u Novom Sadu.