OMLADINSKA RAZMJENA U POLJSKOJ, GRUDZIADZ – PROJEKAT “TOGETHER AGAINST DISCRIMINATION”

Predstavnici Crne Gore na Erasmus+ projektu ”Together against discrimination” su u periodu između 11. i 20. septembra imali priliku da posjete Grudziądz (Poljska). Zajedno sa učesnicima iz 6 zemalja: Poljske, Gruzije, Ukrajine, Irske, Turske i Španije. Aktivno su diskutovali i međusobno dijelili svoja znanja na temu diskriminacije, seksualnih manjina, intersekcionalnosti, ljudskih prava, osnovnih sloboda i sl. […]

Read More »

TERENSKA POSJETA ROMSKIM NASELJIMA- PROJEKAT “U SUSRET RAVNOPRAVNOSTI – PODRRŠKA ŽENAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE”

NVO EPEKA MNE je započela sa realizacijom projekta “U susret ravnopravnosti – podrška ženama romske i egipćanske populacije”, koji ima za cilj da unaprijedi položaj žena iz romske i egipćanske zajednice. Projekat se sastoji od niza aktivnosti, a prva od njih je terenska posjeta romskim naseljima i uspostavljanje kontakta sa članovima romske i egipćanske zajednice […]

Read More »

POZIV ZA UČSNIKE-OMLADINSKA RAZMJENA U POLJSKOJ

NVO EPEKA MNE je dio projekta “Together against discrimination”, koji sprovodi Stowarzyszenie I LIKE CZERSK, a u okviru aktivnosti realizuje omladinsku razmjenu u periodu od 11. do 20. septembra u Poljskoj, grad Grudziadz. Osim lidera grupe, iz Crne Gore nam je potrebno još 5 učesnika, starosti od 18 do 25 godina, koji su aktivni, entuzijastični […]

Read More »

12. RADIONICA ESORE PROJEKTA

Vrijeme je za preduzetništvo! Preduzetničko učenje obuhvata upoznavanje svijeta rada, karijere, sticanje biznis i ekonomskih vještina i znanja. Ovom radionicom želimo da razvijamo svijest učesnica o zapošljavanju, samozapošljavanju, kao i o mogućnostima pokretanja sopstvenog posla, što će im biti od pomoći za uključivanje u poslovni svijet. Koje su to glavne karakteristike koje treba da posjeduje […]

Read More »

11. RADIONICA ESORE PROJEKTA

Uspješno završena 11. radionica ESORE projekta. Rad na psihofizičkom zdravlju i očuvanju sredine. Učesnice moraju da nauče da imaju odgovoran odnos prema zdravlju. To podrazumijeva: • razvijanje svijesti o važnosti sopstvenog zdravlja • znanje o činiocima koji utiču na zdravlje • zdravi stilovi života • svojim ponašanjem promovišu i utiču na zaštitu zdravlja• uočavanje opasnosti […]

Read More »

10. RADIONICA ESORE PROJEKTA

10. radionica ESORE projekta i interpersonalne kompetencije! Na današnjoj radionici učesnicama smo ukazali na značaj razvijanja interpersonalnih kompetencija radi dobrobiti i uključenosti u svim sferama. Interpersonale kompetencije mogu se odrediti kao oblici ponašanja koji se moraju savladati kako bi učesnice bile sposobne da učestvuju na konstruktivan i efikasan način. Pod kompetencijama spadaju: • Sposobnosti korištenja […]

Read More »

9. RADIONICA ESORE PROJEKTA

Deveta radionica ESORE projekta je završena. Kultura se odnosi na vrijednosti, norme i navike u svakodnevnom životu. Kultura prožima čitav čovjekov život. Cilj naše radionice jeste da pomognemo našim učesnicama da uvide odnose između svoje kulture i ostalih. Da im pomognemo da postanu svjesne sebe i svoje kulture i da se zainteresuju za druge. Potrebno […]

Read More »

8. RADIONICA ESORE PROJEKTA

Danas je uspješno održana 8. radionica ESORE projekta. Cilj radionice je da se podigne svijest našim učesnicama o ljudskim pravima. Imale su priliku da čuju više o tome šta su to ljudska prava i koja su to prava koja pripadaju njima. Danas živimo u multikulturnom svijetu, u kojem različiti ljudi na različit način doživljavaju svijet, […]

Read More »

7. RADIONICA ESORE PROJEKTA

Danas je održana radionica na temu higijene u doba korone. Našoj saradnici se pridružila i volonterka @muratovic_dinaa i imala je priliku da kroz radionicu podijeli svoje znanje sa našim učesnicama. Na radionici su obrađeni svi aspekti higijene, ali poseban značaj je dat ličnoj higijeni. -Kroz interaktivni materijal smo ustanovili najveće propuste i greške koje pravimo […]

Read More »