TERENSKA POSJETA ROMSKIM NASELJIMA- PROJEKAT “U SUSRET RAVNOPRAVNOSTI – PODRRŠKA ŽENAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE”

NVO EPEKA MNE je započela sa realizacijom projekta “U susret ravnopravnosti – podrška ženama romske i egipćanske populacije”, koji ima za cilj da unaprijedi položaj žena iz romske i egipćanske zajednice. Projekat se sastoji od niza aktivnosti, a prva od njih je terenska posjeta romskim naseljima i uspostavljanje kontakta sa članovima romske i egipćanske zajednice radi identifikacije potencijalnih učesnica, koje su zainteresovane za učešće u projektu i koje ispunjavaju određene kriterijume.

Terenska posjeta predstavlja ključni korak u ostvarivanju uspješne implementacije projekta. Stoga su predstavnici NVO EPEKA MNE posjetili romska naselja kako bi se uspostavio direktni kontakt sa ciljnom populacijom. Ova aktivnost ima za cilj razumijevanje specifičnih potreba, problema i izazova sa kojima se žene iz romske i egipćanske zajednice suočavaju.

Nakon uspješne identifikacije potencijalnih učesnica, NVO EPEKA MNE će organizovati niz radionica, obuka i aktivnosti usmjerenih na unaprjeđenje obrazovanja, zapošljavanja i socijalnog uključivanja žena iz romske i egipćanske zajednice.

Ovim projektom nastojimo pružiti podršku ženama iz marginalizovanih zajednica kako bi im omogućili bolju budućnost i promovisali ravnopravnost u društvu.

Projekat finansira Opština Berane.

#epeka_montenegro #ususretravnopravnostipodrskazenamaromskeiegipcanskepopulacije #opstinaberane