10. RADIONICA ESORE PROJEKTA

10. radionica ESORE projekta i interpersonalne kompetencije!🕵️‍♀️

Na današnjoj radionici učesnicama smo ukazali na značaj razvijanja interpersonalnih kompetencija radi dobrobiti i uključenosti u svim sferama. Interpersonale kompetencije mogu se odrediti kao oblici ponašanja koji se moraju savladati kako bi učesnice bile sposobne da učestvuju na konstruktivan i efikasan način.

Pod kompetencijama spadaju:

• Sposobnosti korištenja znanja
• Sposobnosti korištenja vještina
• Sposobnosti korištenja socijalnih vještina

Danas, u profesionalnom radu i socijalnom životu postoje izazovi koji zahtijevaju posjedovanje kompetencija za:
1. pravilno vladanje i upravljanje svim oblicima ponašanja
2. razumijevanje drugih ljudi
3. potrebe drugih ljudi
4. empatija, poštenje, samopouzadnje
5. snalažljivost, kreativnost, motivacija
6. pravilno obavljenje poslova i zaduženja
7. stupanje u međuljudske odnose
8. uvažavanje razlika (npr. socijalnih, etničkih i kulturnih)
9. sposobnost rada u timu (saradnja)
10. sposobnost komunikacije i jasno iznošenje svog mišljenja, osjećanja, ideja
11. sposobnost pregovaranja i odbijanja
12. sposobnost istraživanja
13. sposobnost za cjeloživotno učenje i usavršavanje
14. poštovanje drugih i sebe
15. rješavanje konflikata

#esore #epeka_montenegro #epeka_slovenia #vladarepublikeslovenije #ministarstvozazunanjezadeverepublikaslovenia