9. RADIONICA ESORE PROJEKTA

Deveta radionica ESORE projekta je završena. 🕊

Kultura se odnosi na vrijednosti, norme i navike u svakodnevnom životu. Kultura prožima čitav čovjekov život.

Cilj naše radionice jeste da pomognemo našim učesnicama da uvide odnose između svoje kulture i ostalih. Da im pomognemo da postanu svjesne sebe i svoje kulture i da se zainteresuju za druge.

Potrebno je omogućiti učesnicama:

• interkulturnu i jezičku kompetenciju
• raditi sa njima na interakciji sa ljudima drugih kultura
• raditi sa njima kako bi razumjele i prihvatile ljude drugih kultura kao osobe sa drugačijim vrijednostima, ponašanjima i perspektivama
• pomoći im da shvate da takva interakcija sa ljudima ih obogaćuje.

To će im pomoći da usvoje nova:

• znanja
• stavove
• iskustva
• životne stilove
• umjetnost
• sisteme vrijednosti
• uvjerenja
• navike
• ideje
• obrasce ponašanja
• nove tradicije i na taj način će moći postepeno da pristupaju u glabalni svijet i poslovni svijet.

Glavni zadaci radionice bili su: kulturna svijest, kulturno izražavanje, interkulturno učenje, kreativnost.

#esore #epeka_montenegro #epeka_slovenia #vladarepublikeslovenije #ministarstvozazunanjezadeverepublikaslovenia