Radionica: Običajno pravo, društveni običaji i tradicija

Običajno pravo, društveni običaji i tradicija Uticaj na ženu i porodicu u Crnoj Gori Predstavnice Belma Muratović i Stela Zejnilović imale su čast da u ime Epeke MNE prisustvuju radionici koju je organizovala NVO Centar za razvoj kreativnih vještina.  Za predstavnice ovo je bila veoma značajna prilika u kojoj su imale mogućnost da razmijene mišljenja […]

Read More »

8. mart

NVO Epeka Montenegro želi srećan Dan žena! NVO EPEKA MNEPROJEKAT ESORE, finansiran od strane Ministrstva vanjskih poslova, Slovenija

Read More »

SOS linija za psihološku podršku

U saradnji sa Kliničkim centrom Crne Gore i crnogorskim Telekomom otvorena je besplatna SOS linija za psihološku podršku građana u toku pandemije Covid19. Ova linija je takođe pristupačna, besplatna i korisna za romsku populaciju. NVO EPEKA MNEPROJEKAT ESORE, finansiran od strane Ministrstva vanjskih poslova, Slovenija

Read More »

Predrasude i stereotipi

Manjinske grupacije su na meti predrasudnih i stereotipnih stavova zbog svog položaja u odnosu na većinu. Takvi stavovi su temelj diskriminacije. Zašto su predrasude i stereotipi štetni? Ovo su negativni i najčešće pogrešni stavovi koji su usmjereni na određenog pojedinca ili grupu ljudi o kojoj uglavnom malo znamo i koji su drugačiji od nas. Ovakva […]

Read More »

Pretty Loud grupa

Pretty Loud je grupa mladih Romkinja koje žele da dokažu da Romi nisu neobrazovani.  Pogledajte video!  NVO EPEKA MNEPROJEKAT ESORE, finansiran od strane Ministrstva vanjskih poslova, Slovenija

Read More »

Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja

Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori obilježava se svake godine i to poslednje srijede u februaru. Obilježava se i kao “Dan rozih majica”.  Cilj je da se promoviše empatija, tolerancija, osnaživanje djece, poštovanje različitosti i tako dalje. Romska djeca su često žrtve vršnjačkog nasilja. Još teže je to što vršnjačko nasilje ne prijavljuju već […]

Read More »

Da li znate šta je MICS istraživanje?

Istraživanje Višestrukih pokazatelja – MICS Istraživanje Višestrukih pokazatelja – MICS je međunarodni program istraživanja domaćinstva razvijen od strane UNICEF-a. MICS obezbjeđuje podatke koji se odnose na položaj djece i žena, kao i ključne indikatore koji prate razvoj zemlje prema milenijumskim ciljevima razvoja, evropskim integracijama i drugim nacionalnim i međunarodnim strategijama. Odnosno prikupljaju se statistički pouzdani […]

Read More »

NLB program podrške za žene u biznisu

Danas su predstavnice NVO Epeka Montenegro Belma Muratović i Stela Zejnilović imale zadovoljstvo da prisustvuju online konferenciji koju je organizovala NLB banka u Crnoj Gori, na temu “NLB program podrške za žene u biznisu”.   Cilj programa je da oslobodi potencijal preduzetnica omogućavajući im pristup finansijama i znanju potrebnim za rast poslovanja. NLB – Nova […]

Read More »

Mobilnost omladinskih radnika: Korupcija u javnom sektoru- Maribor, Slovenija

Udruženje EPEKA, soc. Ent., organizovalo mobilnost za omladinske radnike u okviru projekta Borba protiv korupcije – širenje unije. Fokus mobilnosti bio je na korupciji u javnom sektoru. Naslov mobilne telefonije je Korupcija u javnom sektoru. Mobilnosti su prisustvovala 22 omladinska radnika iz 10 projektnih zemalja (Albanija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Rumunija, […]

Read More »

Mobilnost omladinskih radnika: Korupcija u privatnom sektoru- Niš, Srbija

Predstavnici Udruženja EPEKA, soc. Ent., prisustvovali su mobilnosti za omladinske radnike, u organizaciji EPEKA Srbija, koja je dio projekta Borba protiv korupcije – širenje unije. Fokus mobilne telefonije bio je na korupciji u privatnom sektoru. Naslov mobilnosti bio je Korupcija u privatnom sektoru. Mobilnosti su prisustvovala 22 omladinska radnika iz 10 projektnih zemalja (Albanija, Belgija, […]

Read More »