Radikalizacija i nasilni ekstremizam

Zaposlene u Epeka MNE Stela Zejnilović i Belma Muratović prisustvovale su online raspravi o prijetnji radikalizacijom i nasilnim ekstremizmom, organizovanu od strane Centra za evropsku perspektivu. Prijetnja radikalizacijom i nasilnim ekstremizmom ukazuje na ranjivost današnjeg društva na izazove kao što su netolerancija, mržnja i strah. Radikalizacija je odraz društvene polarizacije, odraz dubokih i brzih promjena […]

Read More »

Radionica: Običajno pravo, društveni običaji i tradicija

Običajno pravo, društveni običaji i tradicija Uticaj na ženu i porodicu u Crnoj Gori Predstavnice Belma Muratović i Stela Zejnilović imale su čast da u ime Epeke MNE prisustvuju radionici koju je organizovala NVO Centar za razvoj kreativnih vještina.  Za predstavnice ovo je bila veoma značajna prilika u kojoj su imale mogućnost da razmijene mišljenja […]

Read More »

8. mart

NVO Epeka Montenegro želi srećan Dan žena! NVO EPEKA MNEPROJEKAT ESORE, finansiran od strane Ministrstva vanjskih poslova, Slovenija

Read More »

SOS linija za psihološku podršku

U saradnji sa Kliničkim centrom Crne Gore i crnogorskim Telekomom otvorena je besplatna SOS linija za psihološku podršku građana u toku pandemije Covid19. Ova linija je takođe pristupačna, besplatna i korisna za romsku populaciju. NVO EPEKA MNEPROJEKAT ESORE, finansiran od strane Ministrstva vanjskih poslova, Slovenija

Read More »

Predrasude i stereotipi

Manjinske grupacije su na meti predrasudnih i stereotipnih stavova zbog svog položaja u odnosu na većinu. Takvi stavovi su temelj diskriminacije. Zašto su predrasude i stereotipi štetni? Ovo su negativni i najčešće pogrešni stavovi koji su usmjereni na određenog pojedinca ili grupu ljudi o kojoj uglavnom malo znamo i koji su drugačiji od nas. Ovakva […]

Read More »

Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja

Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori obilježava se svake godine i to poslednje srijede u februaru. Obilježava se i kao “Dan rozih majica”.  Cilj je da se promoviše empatija, tolerancija, osnaživanje djece, poštovanje različitosti i tako dalje. Romska djeca su često žrtve vršnjačkog nasilja. Još teže je to što vršnjačko nasilje ne prijavljuju već […]

Read More »

Da li znate šta je MICS istraživanje?

Istraživanje Višestrukih pokazatelja – MICS Istraživanje Višestrukih pokazatelja – MICS je međunarodni program istraživanja domaćinstva razvijen od strane UNICEF-a. MICS obezbjeđuje podatke koji se odnose na položaj djece i žena, kao i ključne indikatore koji prate razvoj zemlje prema milenijumskim ciljevima razvoja, evropskim integracijama i drugim nacionalnim i međunarodnim strategijama. Odnosno prikupljaju se statistički pouzdani […]

Read More »

NLB program podrške za žene u biznisu

Danas su predstavnice NVO Epeka Montenegro Belma Muratović i Stela Zejnilović imale zadovoljstvo da prisustvuju online konferenciji koju je organizovala NLB banka u Crnoj Gori, na temu “NLB program podrške za žene u biznisu”.   Cilj programa je da oslobodi potencijal preduzetnica omogućavajući im pristup finansijama i znanju potrebnim za rast poslovanja. NLB – Nova […]

Read More »

Mobilnost omladinskih radnika: Korupcija u javnom sektoru- Maribor, Slovenija

Udruženje EPEKA, soc. Ent., organizovalo mobilnost za omladinske radnike u okviru projekta Borba protiv korupcije – širenje unije. Fokus mobilnosti bio je na korupciji u javnom sektoru. Naslov mobilne telefonije je Korupcija u javnom sektoru. Mobilnosti su prisustvovala 22 omladinska radnika iz 10 projektnih zemalja (Albanija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Rumunija, […]

Read More »