DEMONSTRATIVNA RADIONICA 1 – “SIGURNO BEZ NASILJA”

U sklopu projekta “Sigurno bez nasilja”, koji je finansiran od strane američke organizacije Ph International, članovi NVO Epeka MNE organizovali su dvije demonstrativne radionice sa djecom. Na prvoj radionici, u uvodnom dijelu, Zoran Dabetić je upoznao učesnike/ce sa projektom a zatim je uslijedila prezentacija koju je vodila Tamara Simonović, studentkinja francuskog jezika i volonterka naše […]

Read More »

NOVI PROJEKAT- U SUSRET RAVNOPRAVNOSTI- PODRŠKA ŽENAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE

NOVI PROJEKAT NVO EPEKA MNE počinje sa realizacijom projekta “U SUSRET RAVNOPRAVNOSTI- PODRŠKA ŽENAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE”, koji finansira Opština Berane. Problem inkluzije pripadnika RE populacije u društvene procese i uopšte u zajednicu predstavlja jedan od gorućih problema u Beranama, gdje RE populacija zauzima značajan dio među cjelokupnim stanovništvom. Nemogućnost pripadnika RE populacije za […]

Read More »

OSMA EDUKATIVNA RADIONICA SA PREDSTAVNICOM SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BERANE – “SIGURNO BEZ NASILJA”

Danas je održana još jedna edukativno-interaktivna radionica sa Katarinom Stojanović iz NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane, u sklopu projekta “Sigurno bez nasilja”, sa učenicima i učenicama iz OŠ “Radomir Mitrović”. Održana je radionica edukativno-interaktivnog karaktera na temu verbalnog nasilja. Nasilje koje je zastupljeno već u ranom uzrastu, naročito u osnovnim […]

Read More »

SEDMA EDUKATIVNO RADIONICA SA PREDSTAVNICOM SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BERANE – “SIGURNO BEZ NASILJA”

Danas je održana edukativno-interaktivna radionica sa Katarinom Stojanović iz NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane, u sklopu projekta “Sigurno bez nasilja”. Radionica je održana sa učenicima i učenicama iz OŠ “Vukašin Radunović”. Održana je radionica edukativno-interaktivnog karaktera na temu verbalnog nasilja. Nasilje koje je zastupljeno već u ranom uzrastu, naročito u […]

Read More »

ŠESTA EDUKATIVNA RADIONICA SA INSPEKTORKOM- “SIGURUNO BEZ NASILJA”

Danas je održana radionica u OŠ “25. maj”- Rožaje, u sklopu projekta “Sigurno bez nasilja” koji finansira PH International. Djeca su imala priliku da prisustvuju stručnom predavanju inspektorke Gordane Bubanja Ivanović. Kroz grupni rad pređeno je 6 oblasti: 1. Šta treba prijaviti policiji? 2. Šta ne prijaviti policiji? 3. Primjeri primjernog ponašanja djece u odnosu […]

Read More »

SPORTOM PROTIV NASILJA- PROJEKAT “SIGURNO BEZ NASILJA”

Sportom protiv nasilja! Danas je održana aktivnost sportom protiv nasilja, u sklopu projekata “Sigurno bez nasilja”. Sportom protiv nasilja je važan način da se poruči poruka da se nikada ne smije izravno pribjegavati fizičkom ili verbalnom nasilju. Sport može pomoći djeci da nauče da žive zajedno i grade odnose pune razumijevanja i poštovanja drugih. Poruka […]

Read More »