PREDAVANJE “ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA”- PROJEKAT “U SUSRET RAVNOPRAVNOSTI- PODRŠKA ŽENAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE”

U okviru projekta “U susret ravnopravnosti- podrška ženama romske i egipćanske populacije”, održano je stručno predavanje o zdravim stilovima života sa Danijelom Armuš. Predavanje je bilo izuzetno korisno i informativno za naše učesnice. Tokom predavanja, naglasak je stavljen na nekoliko ključnih tema, uključujući mentalno zdravlje, reproduktivno zdravlje, prevencija bolesti, higijenu i brak. Dijalog je omogućio […]

Read More »

PRVA RADIONICA PROJEKTA “U SUSRET RAVNOPRAVNOSTI- PODRŠKA ŽENAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE”

U okviru implementacije projekta “U susret ravnopravnosti – podrška ženama romske i egipćanske populacije”, održana je prva radionica. Ova radionica označava početak saradnje između projektnog tima i učesnica, te predstavlja ključan korak ka ostvarivanju projektnih ciljeva. Ciljevi radionice: 1. Predstavljanje projekta: Učesnicama su pružene sveobuhvatne informacije o projektu, uključujući njegovu svrhu, ciljeve, očekivane rezultate i […]

Read More »

OMLADINSKA RAZMJENA U POLJSKOJ, GRUDZIADZ – PROJEKAT “TOGETHER AGAINST DISCRIMINATION”

Predstavnici Crne Gore na Erasmus+ projektu ”Together against discrimination” su u periodu između 11. i 20. septembra imali priliku da posjete Grudziądz (Poljska). Zajedno sa učesnicima iz 6 zemalja: Poljske, Gruzije, Ukrajine, Irske, Turske i Španije. Aktivno su diskutovali i međusobno dijelili svoja znanja na temu diskriminacije, seksualnih manjina, intersekcionalnosti, ljudskih prava, osnovnih sloboda i sl. […]

Read More »

TRENING U NOVOM SADU- PROJEKAT SDYJ

U okviru projekta Sharing Design Your Job, naši učesnici, na treningu u Novom Sadu upoznali su se sa osnovnim teorijama iz Digitalnog Marketinga. Prosli su kroz marketinške strategije koje kompanije danas koriste kako bi prezentovale svoje produkte/usluge potrošačima preko interneta i približili se svojim ciljnim grupama. Kroz teorijsko i praktično ucenje, djelovanjem u grupama, kao […]

Read More »

TERENSKA POSJETA ROMSKIM NASELJIMA- PROJEKAT “U SUSRET RAVNOPRAVNOSTI – PODRRŠKA ŽENAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE”

NVO EPEKA MNE je započela sa realizacijom projekta “U susret ravnopravnosti – podrška ženama romske i egipćanske populacije”, koji ima za cilj da unaprijedi položaj žena iz romske i egipćanske zajednice. Projekat se sastoji od niza aktivnosti, a prva od njih je terenska posjeta romskim naseljima i uspostavljanje kontakta sa članovima romske i egipćanske zajednice […]

Read More »

POZIV ZA UČSNIKE-OMLADINSKA RAZMJENA U POLJSKOJ

NVO EPEKA MNE je dio projekta “Together against discrimination”, koji sprovodi Stowarzyszenie I LIKE CZERSK, a u okviru aktivnosti realizuje omladinsku razmjenu u periodu od 11. do 20. septembra u Poljskoj, grad Grudziadz. Osim lidera grupe, iz Crne Gore nam je potrebno još 5 učesnika, starosti od 18 do 25 godina, koji su aktivni, entuzijastični […]

Read More »

DRUGI SASTANAK SA RODITELJIMA- “SIGURNO BEZ NASILJA”

U sklopu projekta “Sigurno bez nasilja”, aktivnost koja je uspješno sprovedena u okviru drugog kvartala jeste sastanak sa roditeljima. Sastanak sa roditeljima održan je 4. avgusta. Radionicu je održao koordinator Zoran Dabetić, a glavne teme sastanka su bile vršnjačko nasilje i povjerenje u institucije koje se bore protiv vršnjačkog nasilja, sa posebnim akcentom na porast […]

Read More »

DEMONSRATIVNA RADIONICA 2- “SIGURNO BEZ NASILJA”

Održana je druga demonstrativna radionica predviđena projekom “Sigurno bez nasilja”, koji je finansiran od strane američke organizacije Ph International. Druga radionica je bila posvećena rješavanju vršnjačkog nasilja, a učesnici su bili podijeljeni u tri grupe. Prva grupa imala je zadatak da riješii konflikt između njihovih drugarica koje su bile u sukobile zbog školskih uniformi. Druga […]

Read More »

DEMONSTRATIVNA RADIONICA 1 – “SIGURNO BEZ NASILJA”

U sklopu projekta “Sigurno bez nasilja”, koji je finansiran od strane američke organizacije Ph International, članovi NVO Epeka MNE organizovali su dvije demonstrativne radionice sa djecom. Na prvoj radionici, u uvodnom dijelu, Zoran Dabetić je upoznao učesnike/ce sa projektom a zatim je uslijedila prezentacija koju je vodila Tamara Simonović, studentkinja francuskog jezika i volonterka naše […]

Read More »