TREĆE EDUKATIVNO PREDAVANJE SA DOKTORICOM- PROJEKAT “SIGURNO BEZ NASILJA”

Treće edukativno predavanje je održano u OŠ “Donja Ržanica” u okviru projekta “Sigurno bez nasilja” sa doktoricom Natašom Dabetić.

Predavanje održano u vidu audio-video materijala, pomoću kojih je na potpuno drugačiji način učenicima predstavljen problem vršnjačkog nasilja, a posebnu pažnju je izazvalo njihovo direktno uključivanje u prepoznavanje oblika nasilja uz pomoć video snimaka. Nakon gledanja video snimaka, učenici/ce su imali/e priliku da budu dio interaktivne diskusije, koja je uslijedila u cilju što boljeg razumijevanja ovog problema. Poseban dio predavanja je bio posvećen opštem prepoznavanju oblika nasilja u svom okruženju, a što je prethodno podstaknuto upravo materijalima sa video snimaka.

Predavanju su prisustvovali profesori Milan Golubović i Milutin Čukić, zamjenica direktora Tanja Radunović i pedagoškinja Marija Zečević.

#epeka_montenegro #sigurnobeznasilja #phinternationalcrnagora