Korupcija u doba karantina

Od decembra 2018 godine, Epeka Crna Gora sa velikim uspjehom učestvuje u Erasmus+ programu “Fighting Corruption – Expanding the Union” (Borba protiv korupcije – širenje Unije” Nakon inicijalnog sastanka u Prizrenu u martu 2019, zajedno sa našim partnerima smo realizovali dva treninga za mlade: Maribor i Niš, dok je susret u Sarajevu nažalost odložen uslijed […]

Read More »

Sastanak u Beranama

12.2.2020 je u Centru za socijalni rad u Beranama održan sastanak multidisciplinarnog tima u vezi dječjeg prosjačenja. Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad, policije, sudstva, Centra za mentalno zdravlje, Opštine Berane, NVO sektora kao predstavnici obrazovnih institucija. EPEKA Montenegro je takođe je učestvovala na sastanku. Tamo je predstavila projekat Ministarstva za vanjske poslove Republike […]

Read More »