Terenska posjeta NVO SOS telefon Berane

NVO EPEKA MNE je zajedno sa učesnicama posjetila @sosberane 🆘

NVO SOS telefon Berane bavi se zaštitom žena i djece žrtvi nasilja već duže od 10 godina u Beranama i šire.

NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja sprovela je radionicu za žene iz teže zapošljivih kategorija. Na radionici se radilo na osnaživanju žena, njihovoj motivaciji i jačanju, kao i buđenju svijesti o ženskim pravima i jednakosti muškaraca i žena. Fokus ove radionice je pored informativno edukativne komponente i motivisanje grupe da se aktivno uključe na tržište rada.

#sosberane #esore #epeka_montenegro #epeka_slovenia #vladarepublikeslovenije #ministarstvozazunanjezadeverepublikaslovenia